Как да конфигурираме копир на Canon IR 4570, за да го използвате в мрежа?

Canon IR 4570 може да служи като високоскоростен и обем офис принтер.

Стъпка 1

Инсталирайте драйверите на принтера на сървъра за печат. Шофьорите влизат в компактдиск с IR 4570 или могат да бъдат изтеглени от уеб сайта на Canon.

Стъпка 2

Свържете IR 4570 към мрежата, като използвате мрежов кабел от категория 5. За IR 4570 да получавате задания за печат, той трябва да бъде свързан към мрежата чрез мрежов кабел.

Стъпка 3

Задава IP адрес на IR 4570. Чрез натискане на бутона "Допълнителни функции" на главния панел на IR 4570 ще се появи меню. В раздела "Настройки на принтера" въведете IP адреса, който искате да зададете на него.

Стъпка 4

Заредете драйверите в компютрите на потребителите, които имат достъп до IR 4570. Драйверите могат да се изтеглят на всеки компютър или да се изпращат от сървъра.

Стъпка 5

Отпечатайте тестови страници, за да потвърдите връзката. Извършването на тестове от сървъра и от всеки свързан компютър гарантира успешна инсталация.