Препоръчителни настройки за калибриране за Sony BRAVIA KDL-32XBR4

Използвайте препоръчителните настройки за калибриране на Sony Bravia KDL-32XBR4.

Режим на изображение

Задава общия режим на изображение на "Кино". Опцията "Цветна температура" трябва да бъде зададена на "Warm 2" (warm 2), докато "Aspect Ratio" трябва да бъде зададена на "Full".

Настройки на изображението

Задайте "Backlight" (фоново осветление) на стойност "3". Настройте "Картина" (изображение), което е и контраста на телевизора, на стойност "80". Задайте "Яркост" (яркост) на стойност "52". Настройте "Цвят" на стойност "54". Задайте "нюанс" (тон) на "R3". Задайте "Sharpness" (рязкост) на стойност "40".

Разширени настройки

Всички разширени настройки, като "Редуциране на шума", "Гама" и "Подобряване на детайлите", трябва да бъдат настроени на "Off". Настройката "Цветово пространство" трябва да бъде зададена на "Стандарт".

Видео опции

Задайте "усилвател на движението" в "Стандартен" (стандартен), "Cinemotion" в "Автоматично" и "Видео цветово пространство" в "Нормален".

екран

Настройката "Зона на дисплея" трябва да е настроена на "Full Pixel".