Как да определите дали листът съществува в работна книга с VB

Visual Basic е лесен и бърз за научаване.

Стъпка 1

Отворете Microsoft Excel.

Стъпка 2

Кликнете върху "Инструменти", "Макро" и след това "Visual Basic". Това ще отвори VB редактора.

Стъпка 3

Кликнете върху "Вмъкване" и след това върху "Модули". Сега сте в модул за програмиране на кода.

Стъпка 4

Напишете или копирайте и поставете следния код: Sub DoesSheetExist ()

Разбъркайте като работен лист

При възобновяване на грешката след това

Задайте wSheet = Таблици ("Sheet1")

Ако wSheet няма нищо тогава MsgBox ("Работният лист не съществува")

Иначе "съществува

MsgBox ("Лист 1 съществува")

Край, ако е край

Стъпка 5

Натиснете бутона "F5", за да изпълните програмата. Това трябва да ви покаже дали има лист или не съществува в работната ви книга в Excel.