Как да програмирате контролите и клавишите на Honda Civic от 2002 г.

Стъпка 1

Поставете интелигентния ключ на Honda Civic в запалването и го завъртете в положение "включено".

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутона "камериер" на радиостанцията си и изчакайте заключването на вратите автоматично да цикли.

Стъпка 3

Натиснете който и да е бутон на вашия контрол за 20 секунди. Изчакайте застраховката да щракне навън и навътре.

Стъпка 4

Повторете същата процедура с допълнителни контроли. Изключете ключа след програмиране на последното управление, за да завършите процеса.