Как да използвате Audacity за разделяне на множество аудио записи

Аудио компактдискът може да съдържа до 99 отделни песни.

Стъпка 1

Отворете Audacity. Кликнете върху менюто "Файл", след което кликнете върху "Импортиране". Кликнете върху "Audio" и кликнете два пъти върху първия аудио файл, който искате да заредите в Audacity. Повторете процеса за останалите файлове, които искате да разделите.

Стъпка 2

Кликнете върху точката на първата вълна на звука, в която искате да разделите пистата.

Стъпка 3

Кликнете върху "Редактиране" и след това върху "Разделяне", за да разделите песента в определената точка. Повторете процеса за всяко друго разделение, което искате да създадете.

Стъпка 4

Кликнете върху точката на втората форма на звука, която искате да разделите, след което кликнете върху "Редактиране" и "Разделяне" отново. Повторете процеса за всички раздели на аудио записи, от които се нуждаете.