Как да рестартирате Титан TI-89

Стъпка 1

Натиснете бутона "Snd Mem", за да изведете екрана на паметта.

Стъпка 2

Натиснете бутона "F1".

Стъпка 3

Натиснете клавиша за навигация, за да изберете иконата "RAM", след което изберете "1: All RAM", за да изтриете всички данни и програми от паметта за произволен достъп и натиснете бутона "Enter" или изберете "2: Default" Натиснете "Enter", за да възстановите всички системни променливи на оригиналните фабрични настройки. Това запазва всяка променлива, функция и папки, дефинирани от потребителя.

Стъпка 4

Натиснете клавиша за навигация и изберете иконата "Flash ROM", след което изберете "1: Архивиране" и натиснете клавиша "Enter", за да изтриете всички данни и програми от памет само за четене или изберете "2: Flash Apps" след това натиснете клавиша "Enter", за да изтриете всички Flash ROM приложения. Изберете иконата "All Memory" и натиснете "Enter", за да изтриете всички данни, програми и флаш приложения от RAM и Flash ROM.