Как да премахнете логото на производителя в BIOS

Стъпка 1

Рестартирайте компютъра.

Стъпка 2

Натиснете необходимия клавиш по време на стартиране, за да изпълните менюто на BIOS. Производителите използват различни функционални клавиши, за да изпълнят BIOS.

Стъпка 3

Използвайте клавишите със стрелки на клавиатурата, за да отидете в менюто "Boot".

Стъпка 4

Маркирайте опцията "Конфигуриране на настройките за зареждане", като използвате стрелките за посока и натиснете "Enter", за да направите селекцията.

Стъпка 5

Маркирайте опцията "Quiet Boot".

Стъпка 6

Натиснете клавиша "Enter", за да промените настройката на "Disabled".

Стъпка 7

Натиснете бутона "F10", за да излезете от BIOS. Това ще рестартира компютъра ви. Сега вече няма да видите логото на производителя.