Как да рестартирам Epson TX200

Epson TX 200 може да отпечатва снимки само за 26 секунди.

Стъпка 1

Проверете дали има съобщение за грешка, ако принтерът не печата. Погледнете в контролния панел отляво, в горната част на принтера. Първият бутон е бутонът за включване / изключване. Под този бутон се изписва думата "Стоп", последвана от чертеж на лист хартия. До този чертеж има малка червена LED светлина. Ако тази светлина мига, възникна грешка и машината трябва да се рестартира.

Стъпка 2

Рестартирайте устройството, ако индикаторът за включване / изключване на светодиода мига и червеният светодиоден индикатор до графиката на снимката с бутона с текст 10х15 / 4 "x6" е активиран. Този бутон е третият от дъното. Ако всички светлинни индикатори мигат или на екрана се появява символът "E", машината трябва да се рестартира.

Стъпка 3

Изключете принтера, като натиснете горния бутон за включване / изключване. Включете отново машината, като натиснете бутона за включване / изключване. Принтерът е рестартиран.