Как да рестартирате Epson R290

Рестартирайте принтера, за да решите проблеми при печат.

Стъпка 1

Натиснете и задръжте бутона за захранване отпред на принтера. Индикаторът за захранването ще се изключи.

Стъпка 2

Отворете капака на принтера и се уверете, че печатащата глава се е върнала в първоначалното си положение в десния ъгъл.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона за подаване на хартия отпред на принтера. След това натиснете бутона за захранване. Освободете бутона за подаване на хартия, когато светлината започне да мига.

Стъпка 4

Натиснете и задръжте бутона за мастило отпред на принтера за 10 секунди. Принтерът премества печатащата глава и зарежда системата за подаване на мастило.

Стъпка 5

Рестартирайте Epson R290 като натиснете бутона за захранване и след това отново го натиснете, за да го включите.