Как да слушате музика през Bluetooth на вашия iPhone

Стъпка 1

Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на вашето Bluetooth аудио устройство. Изчакайте мигането на индикатора за сдвояване и пускането на бутона.

Стъпка 2

Докоснете бутона "Настройки" на вашия iPhone.

Стъпка 3

Изберете опцията "Общи".

Стъпка 4

Докоснете "Bluetooth" и преместете плъзгача на позиция "Вкл.".

Стъпка 5

Изберете аудио устройството, с което искате да се свържете.

Стъпка 6

Въведете "0000", след като iPhone поиска да въведете кода, за да се свържете с Bluetooth устройството.

Стъпка 7

Изчакайте iPhone да потвърди успешна връзка.

Стъпка 8

Натиснете бутона "Начало" на вашия iPhone.

Стъпка 9

Докоснете иконата "iPod" и изберете песента, която искате да слушате. Музикалните файлове ще се възпроизвеждат автоматично на Bluetooth аудио устройството.