Как да се графикират триизмерни уравнения за изчисление

Програмирайте триизмерна графика с уравнения за изчисление в три измерения.

Графичните триизмерни уравнения за изчисление са лесни, ако използвате онлайн калкулатор, който графики в три измерения. Като използвате триизмерен калкулатор, просто въведете триизмерното уравнение (като функция от x и y), кликнете върху графичния бутон и калкулаторът ще се погрижи за останалата част. За изчислението най-често срещаните триизмерни уравнения са елипсоидите, сферите, хиперболоидите и параболоида. Съществуват и варианти на тези триизмерни форми, като хиперболичните параболоиди.

Напишете уравнението за координатната височина (z) на елипсоида като функция на координатите си ширина (x) и дължина (y). Използвайте елипсоидното уравнение, z = 6 * sqrt (1 - (x ^ 2) / 1 - (y ^ 2) / 2). Въведете дясната страна на това уравнение в текстовото поле на уравнението (функцията) на вашия онлайн плотер. Кликнете върху функцията "Plot 3D Graph", за да видите триизмерното напречно сечение на елипсоида в случай, че използвате калкулатора livePhysics 3-D, включен в секцията с референции.

Напишете уравнението за координатната височина (z) на елиптичен параболоид като функция от координатите си ширина (x) и дължина (y). Използвайте елиптичното параболоидно уравнение, z = (x ^ 2) / 4 + (y ^ 2) / 9, за този пример. Въведете дясната страна на това уравнение в текстовото поле на уравнението (функцията) на вашия онлайн плотер. Кликнете върху функцията "Plot 3D Graph", за да видите триизмерното напречно сечение на елиптичния параболоид, в случай че използвате калкулатора LivePhysics 3-D, включен в секцията с референции.

Напишете уравнението за височината на координатите (z) на хиперболичния параболоид като функция от координатите си ширина (x) и дължина (y). Използвайте хиперболоидното уравнение, z = (x ^ 2) / 4 - (y ^ 2) / 9, за този пример. Въведете дясната страна на това уравнение в текстовото поле на уравнението (функцията) на вашия онлайн плотер. Кликнете върху функцията "Графика 3D графика", за да видите триизмерната графична форма на седлото в случай, че използвате калкулатора livePhysics 3-D, включен в раздела за справки.

Напишете уравнението за координатната височина (z) на сферата в зависимост от нейните координати на ширината (x) и дължината (y). Използвайте уравнението на сферата, z = sqrt (25 - x ^ 2 - y ^ 2), за този пример. Въведете дясната страна на това уравнение в текстовото поле на уравнението (функцията) на вашия онлайн плотер. Кликнете върху функцията "Триизмерна графика", за да видите триизмерното напречно сечение на сферата в случай, че използвате калкулатора livePhysics 3-D, включен в секцията с референции.

съвет

Общата форма на триизмерното уравнение е Ax ^ 2 + By ^ 2 + Cz ^ 2 + Dxy + Exz + Fzz + Gz + Hy + Iz + J = 0. Задайте различни стойности за константите (A, B, C, D, E, F, G, H, I и J) и решаването за z ще ви позволи да начертаете безкрайно разнообразие от триизмерни форми. Определянето на различни комбинации от отрицателни и положителни числа за тези константи, както и установяването, че някои постоянни стойности са нула, ще ви позволи да контролирате вида на триизмерната структура, начертана.

предупреждения

Не всички 3-D калкулатори изобразяват пълната триизмерна форма. Често се изчертава само горната половина на триизмерната форма. Ако искате да видите долната половина, умножете цялата дясна страна на уравнението с отрицателната стойност от 1 (-1). Не забравяйте да прикрепите всички триизмерни изрази в скоби.