Как да изпратите целувка чрез текст

Създайте емотикон с нормално усмихнато лице, но заменете устата със звездичка ( ). Например: - o :. Можете също да направите намигване с очите си с помощта на точка и запетая, както в този случай :;,

Използвайте "x" вместо звездичката, за да получите по-голяма целувка :: -X. Или, за да създадете още по-голяма целувка, комбинирайте тези символи: :-( |). В скоби и в столицата "Аз" приличам на големи устни.

Изпратете целувка с помощта на тези символи :: - {}. Това е нормално усмихнато лице с две ключови скоби, създаващи отворена уста.

Изпратете френска целувка със символа @, заместващ устата. Например: - @ о; @. Ако искате да бъдете малко по-смели с френската целувка или ако искате да създадете емотикон, който прилича на двама души, които си дават една френска целувка, направете следното: :-) ~ o :-) ~~ (-.

Използвайте символа "x", за да подпишете вашето текстово съобщение. Тя обикновено се използва с "o" и представлява целувки и прегръдки. Подпишете с един х или два x '' 's или прикрепете към основния xoxo шаблон.

Просто въведете думата "целувка" в съобщението си. Изглежда очевидно, но директното съобщение със сигурност ще остави добро впечатление на приемника.