Как да създадете диаграма на последователности с Enterprise Architect

Диаграмата на последователността показва реда, в който трябва да се извършват действията.

Стъпка 1

Отворете Enterprise Architect и изберете "New" в менюто "File" и изберете диаграмата "Flow Chart" от папката "Strategic Modeling".

Стъпка 2

Изберете инструмента "Begin" и кликнете върху прозореца на диаграмата, за да поставите иконата "Begin". Изберете инструмента "Край" и кликнете върху прозореца на диаграмата, за да поставите иконата "Край". Кликнете с десния бутон върху "Begin" и "End", за да създадете име за всяка крайна точка.

Стъпка 3

Изберете инструмента "Процес" и кликнете върху прозореца, за да създадете икона "Процес" за всеки етап от диаграмата на последователностите. Кликнете с десния бутон върху иконата "Процес" и дадете на процеса съответното име, според последователността.

Стъпка 4

Кликнете върху инструмента "Конектор" и изчертайте конектор за всеки процес в следващата последователност; основната диаграма на последователността е завършена. Добавете други квалификатори, като например "Вход / Изход", "Съхранение" или "Решение" в диаграмата, за да уточните конкретни изисквания или условия за напредъка на последователността.