Как да намерите лентата с менюта в Adobe Reader

Един от начините, по които можете да персонализирате Adobe Reader, е да скриете лентата с менюта.

Потребителите на Windows

Стъпка 1

Отворете Adobe Reader.

Стъпка 2

Отворете падащото меню "Преглед".

Стъпка 3

Изберете опцията "лента с менюта". Това ще промени лентата на менюто за включване / изключване. Като алтернатива, можете да натиснете клавиша "F9" на клавиатурата си по всяко време, за да активирате и деактивирате лентата на менюто за включване / изключване.

Потребители на Mac OS

Стъпка 1

Отворете Adobe Reader.

Стъпка 2

Отворете падащото меню "Преглед".

Стъпка 3

Изберете "лента с менюта" Това ще промени лентата на менюто за включване / изключване. Алтернативно по всяко време можете едновременно да натиснете клавишите "Shift, Command" и "M". Това ще промени и лентата с менюта отново, ако е скрита.