Как да поправите счупения екран на плазмен телевизор

Свържете външното DVD към плазмения си телевизор и го включете. Използвайте външно DVD за тази процедура, дори ако имате включен телевизор.

Влезте в главното меню на телевизора и навигирайте в "Настройки на дисплея", променете и регулирайте нивото до най-високата възможна разделителна способност.

Поставете DVD коригиращ пиксел (вж. Ресурси) във външното DVD. Влезте в главното меню и изберете необходимите ремонтни функции или оставете асистента да направи всички необходими тестове.

Нека помощникът по ремонта стартира DVD диска и да оцени ефективността му. Наблюдавайте часовниците, коректора на пикселите и други тестове, докато ремонтира плазмения екран, а след това отново стартирайте асистента за ремонт, за да решите проблемните области, които не са решени.

Използвайте DVD за защита и ремонт по нормалния начин. Използването на DVD диска на други телевизори с плосък екран помага да се поддържат екрани в добро състояние и да се предпазват от повреда.

Ако плазменият ви телевизор е физически повреден, докоснете екрана. Натиснете върху нарушената област и продължете да докосвате, докато пикселите бъдат изтрити или екранът не е изкривен. Продължете да го правите, докато екранът бъде поправен (отидете на Ресурси, за да видите демонстрация).