Как да отворите файлове с разширение .pages без да използвате iWork

Запазете файловете .pages на работния плот на компютъра си.

Кликнете върху файла и променете разширението на файла от ".pages" на ".zip". На Mac можете също да кликнете с десния бутон върху файла и да изберете "Получаване на информация". Променете разширението на файла в полето "Name and Extension" на информационния прозорец и го затворете в края.

Щракнете двукратно върху "zip" файла, за да го разархивирате. Това ще създаде папка на работния плот със същото име като оригиналния файл.

Щракнете двукратно върху новата папка, за да я отворите. В папката ще видите друга папка, наречена "QuickLook".

Щракнете двукратно върху папката "QuickLook". В него ще видите PDF файл със същото име като оригиналния файл.

Отворете PDF файла във всеки софтуер, който чете PDF файлове, за да видите документа .pages.