Как да поправите крушки на проектор на Epson

Крушката на проектора трябва да издържи хиляди часове.

Стъпка 1

Изключете и изключете проектора, ако е включен, и изчакайте устройството, особено крушката, да се охлади до стайна температура.

Стъпка 2

Завъртете проектора с главата надолу, за да намерите винтовете в отделението за лампи. В някои версии на проектори на Epson, трябва да отворите люка, който е до лампата в горната страна на проектора, за да намерите винтовете.

Стъпка 3

Извадете винтовете с отвертка и извадете капака на лампата от проектора.

Стъпка 4

Поставете капака на сменяемата лампа в проектора и затегнете винтовете. Носете ръкавици, когато правите това, за да избегнете оцветяване на капака на лампата или на стъклото с естествените масла на ръцете.

Стъпка 5

Включете проектора и го включете отново във видеоизточник. Включете устройството, за да проверите качеството на светлината на резервната крушка.