Какво означават различните емотикони?

Личните емотикони се използват онлайн, за да общуват, как се чувствате.

Честит емотикон

Емотикът на щастливото лице изглежда така онлайн :) и / или (: и се използва за изразяване на щастието.

Тъжният емотикон

Тъжните емотикони на лицето изглеждат така онлайн :( (и / или) :, и се използват за изразяване на тъга.

Развълнуван или уплашен емотикон

Емотиконите на развълнувани или уплашени лица изглеждат така онлайн :: О и / или О: и се използват за изразяване на страх, шок, изненада или ентусиазъм.

Нормален емотикон

Когато питате някого какъв ден имат, те могат да изпратят емотикон, който изглежда така: /. Това означава, че вашият ден е нормален.

Усмихнат емотикон

Слънцето излезе и искате да изразите топлина и яркост, използвайки емотиконите със слънчеви очила. Това изглежда така: Б).

Много щастлив

Когато някой е много щастлив, можете да видите емотикон по този начин :: D.

Тих емотикон

Един тих емотикон служи за тайни, които не искаме хората да споделят. Това изглежда така: X и / или X:.

Wink емотикон

Когато ни харесва някой, обикновено намигаме око. Наличието на емотикон изглежда така :;) и / или (.

Ядосан емотикон

Хората, които са ядосани, могат да използват този емотикон :: C.