Какви са части от таблица на база данни?

Таблица в базата данни се състои от редове и колони.

колони

Колоните съхраняват информация от различни типове, като например номера, имена и дати.

записи

Записът или редът съхранява отделна секция от информация. Например в таблицата с "служители" може да има редове, които съдържат конкретна информация за различните служители.

индекси

Индексите в таблицата на базата данни ви помагат да намерите в редиците, които търсите.

контроли

Управлението в таблица на база данни потвърждава дали данните са валидни или не. Някои от контролите са ограничения, по подразбиране и задействащи събития.

проникване

Една таблица е обект на база данни. Базата данни може да съдържа една или повече таблици.