Цифров коаксиален кабел срещу аналогов кабел

Аналогов кабел (в средата) и цифров кабел.

аналогичен

Аналоговият сигнал е електрически сигнал, който редува напрежението си между положителни и отрицателни в схема на вълнообразна вълна, която представлява звукова вълна или видео сигнал.

цифров

Цифровият сигнал записва аудио или видео сигнали като поредица от "1" (такива) и "0" (нули) и предава информацията по електронен път.

Аналогови връзки

Свързването на аналогов кабел се извършва в две форми. Един от тях е един малък 1/9 инчов (3 мм) конектор от двете страни, а другият е съставен от два или три многоцветни конектора, наречени RCA конектори.

Цифрови връзки

Цифровият коаксиален кабел е много подобен на RCA, но има само един съединител.

Inter-свързаност

Аналоговите кабели са предназначени за аналогови сигнали, а цифровите коаксиални кабели за цифрови сигнали. Въпреки това цифровите кабелни кабели могат лесно да се използват за устройства с RCA връзки. Аналоговите кабели с RCA кабели понякога могат да се използват за цифрови сигнали, но старите или много евтини кабели могат да понижат сигнала, което води до лошо и изкривено приемане.