Как да използвате Powerpoint, за да направите диаграма на fishbone

Кликнете върху "Старт", след това върху "Всички програми". Изберете "Microsoft Office" и след това "Powerpoint", за да отворите програмата.

Изберете "Вмъкване", след това "Формуляри" и изберете реда.

Кликнете и преместете мишката отляво надясно в центъра на слайда. Задръжте натиснат "Caps Lock", за да създадете права линия.

Изберете "Вмъкване", след това "Формуляри" и изберете реда.

Кликнете върху линията и нарисувайте диагонална линия над и над главната линия. Повторете това при всеки процес в системата.

Изберете "Вмъкване" и след това "текстово поле". Кликнете близо до диагонална линия и въведете информацията. Повторете това с всяка от рибните кости.