Как да използвате научен калкулатор Casio Fx-82Tl

Стъпка 1

Въведете първото число на основна операция с клавиатурата. След това натиснете бутона, съответстващ на типа операция, която правите, например знака "+" за добавяне. Въведете второто число след знака и след това натиснете бутона "равни", за да завършите уравнението. Можете да завъртите няколко операции подред, преди да натиснете "равни". Въведеното от вас уравнение ще се покаже на екрана, за да ви помогне да го потвърдите.

Стъпка 2

Натиснете бутона "Del" по всяко време, за да изтриете последния бутон, който сте натиснали от уравнението. С бутоните "Ляво" и "Надясно" можете да преместите курсора в уравнението, което ви позволява да редактирате определена част. Ако искате да запазите резултата в паметта на калкулатора, натиснете бутона "Sto", последван от "M +", след като получите резултата. Ако натиснете отново "M +", ще видите отговора, който сте запазили.

Стъпка 3

Натиснете бутоните "Brackets", за да добавите скоби преди и след число или серия от числа в уравнение. Добавянето на скоби води до това калкулаторът да извърши вътрешната работа на скобите, преди да продължи с останалата част от уравнението.

Стъпка 4

Натискайте бутона "Square" след цифра, за да получите квадрата. Натиснете бутона "Захранване" след номер, последван от номера на захранването, който искате да използвате. Например, ако въведете "3 Power 3", ще получите 3 към третото захранване. Ако натиснете бутона "Square Root" преди цифра, ще получите корен квадратен. Ако натиснете "Фракции" между две числа, ще бъде създадена частта между тези две числа.