Как да използвате "вид" и "вид" правилно

В разговора на английски език "вид" и "вид" се използват за означаване на "нещо", "съвсем" или "частично". Най-добре е да се избегне този неточен език в писмен вид. Въпреки това, защото сме създания на навици, научете правилата за използване правилно и точно по-долу.

Трябва да знаете, че "вид" и "вид" са безучастни начини за предаване на послание и се използват, когато писателите и говорещите не са сигурни в това, което комуникират.

Ограничава използването на "вид" и "вид" като "подкатегория или вид". Например, "врабчето е вид птица" (врабчето е нещо като птица) [разнообразие от].

Поставете човека или нещата, за които се отнасяте в дадена категория, когато използвате "вид" или "вид", както е в: "Тя е като родения, от когото се нуждаем" (тя е като типа писател това, от което се нуждаем) [по отношение на категория и това е пример за някого в тази категория], а не "Тя е от рода на писателя, от която се нуждаем" (тя е от рода на писателя, от която се нуждаем) [неправилно]. Тук човекът е специално известен в темата, а категорията е посочена в предикат.