Как да се направи парабола в MATLAB

Създайте парабола в MATLAB чрез въвеждане на параболичното уравнение и графикиране на резултатите.

Стъпка 1

Почистете всички променливи в работното пространство, като въведете командата "Изчисти всичко" в прозореца на командата MATLAB.

Стъпка 2

Създайте данните "x". Въведете "x = -100: 1: 100;" в командния прозорец. Това ще създаде масив от 201 елемента, започващи от -100 до края на 100.

Стъпка 3

Създайте данните "y" като въведете уравнението на парабола в MATLAB. Общото параболично уравнение е "y = (x ^ 2) / ( 4p)", където "p" е фокусното разстояние. Въвеждането на обща парабола в MATLAB с "p = 1" води до "y = (x. ^ 2) / (4 1);" който създава матрица от 201 елемента. "Х" означава матрица за умножение.

Стъпка 4

Създайте графика с данните, създадени в стъпки 2 и 3, като напишете "графика (x, y)" в прозореца на командата. Ще се появи нов прозорец, наречен "Фигура 1", показващ параболата чрез солидна линия. Променете фокусното разстояние "p", за да видите ефекта, който параметърът има върху външния вид на парабола.