Как да промените размера на графиката в Excel

С няколко движения на мишката можете да промените размера на вашата графика.

Стъпка 1

Стартирате Microsoft Excel 2007 и отваряте съществуваща работна книга, която съдържа диаграма или създава диаграма от съществуващи Excel данни.

Стъпка 2

Кликнете върху графиката, която искате да промените, така че да изберете всичко. Светло синята външна линия ще обгради графиката, когато бъде избрана.

Стъпка 3

Изберете един от ъглите или краищата на избраната графика, където се появяват три малки точки. Мишката ще се превърне в двойна стрелка, когато преминете през области, които могат да бъдат преоразмерени.

Стъпка 4

Кликнете с мишката върху ръба на масата, където се показват трите области и го изтеглете навън (за да направите масата по-голяма) или навътре (за да направите масата по-малка).

Стъпка 5

Освободете бутона на мишката, когато сте доволни от преоразмеряването, което току-що сте завършили. Сега графиката ще се промени според вашите спецификации.

Стъпка 6

Продължете да кликвате и плъзгате страниците и ъглите на диаграмата на Excel, докато не получите точно желания от вас размер.