Как да прехвърляте музика към телефона си с Android

Можете да прехвърляте музика към телефона си с Android.

Стъпка 1

Поставете телефона си с Android като външно USB устройство. Свържете го с компютъра чрез включения USB кабел. В лентата с менюта ще се появи икона USB. Плъзнете тази лента, за да изведете диалога "USB Connected". Докоснете диалога. Ще се появи меню. Изберете "Mount".

Стъпка 2

Отворете USB устройството, като отворите "Моят компютър" и "Изваждащ се диск" (в Windows) или като кликнете два пъти върху иконата на устройството на работния плот (на Mac).

Стъпка 3

Отворете папката, която съдържа вашата музика. Често е папката "iTunes" или "Музикално обаждане", разположени на твърдия ви диск. Изберете и плъзнете цялата музика от вашия компютър на сменяемия диск (Android). Може би трябва да изчакате няколко минути, докато компютърът ви копира музиката в телефона ви.

Стъпка 4

Изключете връзката си с Android, като плъзнете иконата на устройството в кошчето (на Mac) или като използвате инструмента за безопасно премахване на хардуер в Windows. Кликнете и преместете горната лента на Android, изберете "Изключване на USB хранилището" и след това "Изключване".

Стъпка 5

Изключете USB кабела.