Как да отстранявате неизправности с HP Photosmart C3180

Почистете ролките на принтера с кърпа от микрофибър.

Задръстване на хартия

Стъпка 1

Отстранете всякаква хлабава хартия от входните или изходните тави на принтера. Не отстранявайте заседналата хартия в този случай.

Стъпка 2

Изключете USB от принтера. Отворете входната врата и извадете двете касети с мастило от отворите им, след което затворете отново вратата.

Стъпка 3

Извадете захранващия кабел от задната страна на принтера и изчакайте 60 секунди, след което го включете отново. Включете отново принтера и поставете отново касетите с мастило.

Стъпка 4

Изключете захранващия кабел от устройството, ако хартията не се разхлаби. Отворете предната и задната вратичка на принтера и леко издърпайте заседналата хартия.

Стъпка 5

Избършете всички ролки в устройството с влажна кърпа от микрофибър. Уверете се, че въртите всички ролки напълно, докато ги почиствате.

Стъпка 6

Позволява вътрешността на принтера да изсъхне за 15 минути, след което затворете вратите. Ако принтерът все още не работи, занесете го в сервизен магазин.

Неравенство в черни отпечатъци

Стъпка 1

Отворете Центъра за решения на HP, като кликнете върху "Старт" или върху иконата на Windows, като изберете "Всички програми" и след това върху папката "HP" и щракнете върху "HP Solution Center". Кликнете върху "Настройки" в програмата "и след това изберете" Настройки на принтера ".

Стъпка 2

Кликнете върху "Инструменти за принтера" и след това върху раздела "Прогнозно ниво на мастилото". Замяна на касетата с черен мастило, ако нивото показва ниско мастило.

Стъпка 3

Кликнете върху раздела "Устройства за устройства", след което изберете "Почистване на печатащите касети". Изберете ниво на почистване и кликнете върху "Изчистване".

Стъпка 4

Отворете предния капак и извадете печатащите касети. Използвайте влажна кърпа от микрофибър, за да почистите металните контакти на двете касети, след което ги сменете, след като са изсъхнали за 10 минути.

Стъпка 5

Отворете предния капак на принтера и извадете само касетата с черен мастило, ако проблемът продължава. Завъртете касетата така, че етикетът да е обърнат надолу и оставете касетата да седне два часа, преди да я инсталирате отново.