Как да разрешите проблеми с принтер Zebra LP2844

Устройството не печата

Проверете дали кабелните връзки между компютъра и принтера са защитени. Ако не са, изключете кабелите и ги свържете отново. Уверете се, че капакът на принтера е затворен правилно, ако не е, затворете го отново. Ако това не разреши проблема, отменете заданието за печат чрез програмата, от където печатате и препечатате документа.

Печатът е отслабен и с ниско качество

Почистете печатащата глава (намираща се в долната част на капака на принтера), като използвате доставената почистваща писалка. Проверете етикета на хартията в принтера и се уверете, че той е правилният тип на залепващите етикети (директно термично) и че е бил инсталиран правилно (етикетите надолу). Ако продължавате да изпитвате проблеми, регулирайте скоростта или тъмнината на печат чрез софтуера на устройството.

Стъпала хартия

Изключете кабелите за захранване и интерфейс от устройството. Използвайте чифт пинсети, за да отстраните внимателно заседналите парчета хартия от отвора на резачката. След като извадите хартията, свържете отново и двата кабела.