Как да нулирате приемниците на Pioneer

Възстановяването на приемника на Pioneer до фабричните му настройки по подразбиране може да бъде решение на операционните проблеми.

Как да нулирате приемниците на Pioneer

Стъпка 1

Изключете всяко допълнително устройство, като например mp3 плейъри. Запазете Thomas Northcut / Photodisc / Getty Images

Изключете всяко допълнително устройство, като например mp3 плейъри.

Стъпка 2

Включете приемника на Pioneer. Запазете Thinkstock / Comstock / Getty Images

Включете приемника на Pioneer, като използвате бутона, който обикновено е означен с "Вкл. / Изчакване" (включено / в готовност) или с икона за енергия.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона Запазете цифровата визия. / Дигитална визия / Гети изображения

Натиснете и задръжте бутоните "Enter" и "On / Standby" едновременно, докато на екрана не се появи "Reset" и "No".

Стъпка 4

Направете бутоните на екрана Запазете Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Направете бутоните "Reset" и "Yes" на екрана, като натиснете бутоните със стрелка "Preset". Натиснете бутона "Enter" на предния панел и конфигурацията ще бъде възстановена.

Стъпка 5

Проверете ръководството за потребителя, за да видите кои настройки са били нарушени. Често препрограмирането няма да е необходимо. Запазете NA / Photos.com / Getty Images

Проверете ръководството за потребителя, за да видите кои настройки са били нарушени. Често препрограмирането няма да е необходимо. Друг път ще трябва да възстановите личните си настройки.