Как да настроите точка за достъп като безжичен рипитър

Стъпка 1

Свържете Ethernet кабела към мрежовия порт на компютъра и свържете другия край към един от "LAN" портовете на точката за достъп.

Стъпка 2

Отворете уеб браузър и въведете адреса на страницата за конфигурация на точката за достъп в адресната лента. Натиснете "Enter", за да отворите страницата за конфигуриране на рутера. Обърнете се към вашия мрежов администратор или потребителското ръководство за адреса на страницата за конфигуриране. Например за устройствата Linksys адресът е "http://192.168.1.1".

Стъпка 3

Кликнете върху раздела "Wireless" на конфигурационната страница, която се показва. Кликнете върху менюто "Режим" и изберете "Повторител". Въведете "SSID" на мрежата, която искате да повторите, в полето "Wireless SSID" и кликнете върху "Save Settings", за да конфигурирате точката за достъп като безжичен рипитър.