Как да възстановите напълно телевизора на Sony с мигаща светлина

Стъпка 1

Включете телевизора на Sony.

Стъпка 2

Насочете дистанционното управление към телевизора и задръжте бутона със стрелката нагоре.

Стъпка 3

Натиснете бутона "On" на телевизора, докато държите натиснат бутона нагоре. Освободете го, когато телевизорът е изключен и включен отново.

Стъпка 4

Изберете "OK", когато показва фабричните настройки и телевизорът е приключил с нулиране.