Как да нулирате брояча на състоянието на касетата на принтер Lexmark

Определете номера на модела на вашия принтер и намерете подходящия му метод за рестартиране на уеб сайта Castle Ink. Различните модели ще представят различни методи, но обикновено те са едни и същи и само имената на менютата могат да варират. Пример за това е, че тези стъпки могат да се приложат към моделите Lexmark LaserPrinter 10R / 10 Plus, 12 Series, 16 Series и Optra R & L.

Изключете принтера, като натиснете бутона "Вкл.".

Натиснете и задръжте бутоните "Готово" и "Връщане", като едновременно натиснете бутона "Вкл.". Това ще отвори диагностичния режим на принтера. Освободете бутоните, когато на екрана се изписва "Извършване на самопроверка".

Изберете "Профил за поддръжка", когато се появи опцията.

Изберете "Рестартиране", когато се появи опцията. Това ще върне брояча на нула.

Натиснете "Return", за да се върнете в диагностичното меню и след това натиснете "Restart", за да върнете принтера в нормален режим. Броячът ще бъде рестартиран.