Как да играете MP4 на DVD плейър

Издърпайте компютъра си и стартирайте софтуера за запис на CD / DVD. Трябва да имате MP4 видео на диск, за да може DVD плейърът да го прочете.

Решете дали ще записвате компактдиск или DVD. Това може да зависи от размера на видео файла MP4. Ако файлът тежи повече от 700 мегабайта, ще трябва да го запишете на DVD (700 мегабайта е повече, отколкото CD може да съдържа).

Изберете между видео CD или DVD видео в менюто за запис на софтуер. Кликнете върху MP4 видеото и го плъзнете в главния прозорец на софтуера, наименувайте диска и натиснете "Record". Процесът на записване ще започне. В зависимост от размера на видео файла този процес може да отнеме няколко минути.

Премахнете компактдиска или DVD диска от компютъра, след като процесът на записване приключи. Включете DVD плейъра и поставете диска в устройството. Включете телевизора и коригирайте видео входа за DVD плейъра.

Изчакайте видео MP4 да се зареди на телевизионния екран. Натиснете бутона "Play" на DVD плейъра, за да започнете възпроизвеждането.