Как да ремонтирате изключването и прегряването на Samsung DLP TV

Филипс отвертка и други прости неща за решаване на този проблем.

Стъпка 1

Проверете работата на таймера за изключване на телевизора. Натиснете бутона "Меню" на дистанционното управление, отидете на "Настройки", като използвате стрелките нагоре и надолу и след това изберете "Таймер" с бутона "Enter". Натиснете десния бутон със стрелка на дистанционното управление, за да изберете "Активиране", задайте опцията "Не" и натиснете бутона "Изход", за да излезете от менюто. Ако проблемът продължава, продължете да решавате проблема с телевизора.

Стъпка 2

Изключете всички аудио и видео компоненти от телевизора Samsung DLP. Изключете телевизора от контакта и го оставете да престои поне 30 минути, преди да извадите задния панел.

Стъпка 3

С помощта на отвертка Philips премахнете фиксиращите винтове, които държат задния панел на телевизора на място. Издърпайте го и го поставете настрани. Извадете винтовете, които държат лампата на проектора, и извадете устройството от телевизора.

Стъпка 4

Отстранете колкото е възможно повече прах от лампата и областта на вентилатора с мека кърпа, малък вакуум и кутия с компресиран въздух. Направете сгъстения въздух в отворите за задния панел. Отстранете всички останали прах и мръсотия с мека кърпа и прахосмукачка.

Стъпка 5

Намерете двата охлаждащи вентилатора близо до цветното колело от дясната страна на телевизора. Ако преди да мигате, мигащо съобщение, показващо "FAN CHECK", се показва, извадете и подменете вентилаторите за нови устройства. Извадете двата винта от черния корпус на вентилатора и издърпайте кутията. Изключете кабелите от всеки вентилатор и извадете вентилатора от кутията. Монтирайте новите към черната кутия и свържете кабелите. Поставете и стиснете кутията на мястото й.

Стъпка 6

Нанесете сгъстен въздух върху лампата на проектора, за да премахнете праха. Поставете лампата на проектора в телевизора. Поставете фиксиращите винтове и ги затегнете с помощта на филипската отвертка и задния панел на телевизора.

Стъпка 7

Извадете задържащия винт от капака на капака на лампата и преместете капака далеч от телевизора. Проверете защитната схема под капака на капака на лампата. Натиснете ключа, докато щракне под него. След това поставете капака.

Стъпка 8

Отделете телевизора от стената или други предмети. Недостатъчната вентилация поради поставянето в стени и други предмети може да доведе до прегряване на телевизора. Консултирайте се с обучен сервизен техник, ако телевизорът Samsung DLP продължава да се прегрява и изключва. Проблемът може да е във вътрешните части, на които трябва да присъства техник.