Как да поправите захранващото устройство за хартия на принтер Brother

Използва се кърпа от микрофибър за почистване на ролките.

Стъпка 1

Изключете вашия принтер Brother и го изключете от контакта.

Стъпка 2

Извадете тавата за хартия от принтера. Погледнете вътре в машината, където се намира тавата за хартия. Ще видите разделителната ролка и подаващата ролка. Проверете повърхността на ролките, за да видите дали са замърсени.

Стъпка 3

Почиствайте ролките с кърпа от микрофибър, леко навлажнена с вода. Нека валците да изсъхнат. Не използвайте почистващи разтвори или изопропилов алкохол върху ролките.

Стъпка 4

Сглобете отново принтера и свържете захранващия кабел към контакта. Включете принтера и го използвайте нормално.