Как да подменим батериите на шпионска писалка

Извадете винта на химикалката с помощта на отвертката. Това се намира точно под гумения лагер, с който се държи.

Вземете гумената секция с едната ръка и върха на писалката с другата. Обърнете ръцете си в противоположни посоки, за да премахнете върха.

Поставете писалката навътре, за да извадите батериите.

Поставете резервните батерии в писалката. Положителните полюси трябва да бъдат въведени първо.

Поставете отново капачката на писалката в тялото на писалката и я закрепете с винта.