Как да направите кубичен знак

Знакът на куба или коренът е математически символ, който показва, че предишното число трябва да се умножи три пъти.

Microsoft Windows / DOS

Стъпка 1

Натиснете клавиша "Num Lock", за да го активирате, ако още не е включен. Това активира номерата на клавиатурата.

Стъпка 2

Кликнете, за да поставите текстовия курсор, където искате да се появи кубическият знак. Поставете курсора на текст навсякъде, където обикновено можете да пишете текст.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте клавиша ALT на клавиатурата. С натискането на клавиша ALT въведете "0179" с цифровата клавиатура.

Стъпка 4

Освободете клавиша ALT, за да завършите ALT кода за знака на куба. Знакът трябва да се появява навсякъде, където сте оставили текстовия курсор в стъпка 2.

шлифер

Стъпка 1

В приложението, в което искате да напишете кубическия знак, кликнете върху менюто "Редактиране" и изберете "Специални знаци", за да отворите палитрата за знаци.

Стъпка 2

Изберете "Roman" и след това изберете "Цифри" в левия панел.

Стъпка 3

Щракнете двукратно върху кубическия знак в десния панел, за да го поставите в програмата.