Как да ремонтирате аудио файлове

Аудио файловете на компютъра, които не се възпроизвеждат добре, може да са развалили данните във файла и трябва да бъдат поправени.

MP3 Validator

Стъпка 1

Кликнете върху връзката, за да изтеглите MP3 Validator. Запишете ZIP файла на вашия работен плот.

Стъпка 2

Щракнете двукратно върху файла Zip, за да видите съдържанието му. Щракнете двукратно върху файла "mp3val-frontend.exe", за да инсталирате програмата.

Стъпка 3

Щракнете двукратно върху иконата на MP3 Validator, за да отворите програмата. Изберете падащото меню "Файл" и изберете "Добавяне на файлове". Търсете MP3 файла на системата, която не се възпроизвежда или е повредена.

Стъпка 4

Кликнете върху падащото меню "Действия" и изберете опцията "Анализ на всички". Програмата ще започне да сканира аудиофайла за грешки.

Стъпка 5

Кликнете върху падащото меню "Действия" и изберете "Ремонт на всички файлове". Изчакайте докато аудио файлът бъде поправен.

MP3 инструмент за ремонт

Стъпка 1

Кликнете върху връзката по-долу, за да изтеглите MP3 Repair Tool. Запазете ZIP файла на вашия работен плот.

Стъпка 2

Щракнете двукратно върху файла Zip, за да видите съдържанието му. Щракнете двукратно върху файла "MP3RTSetup.exe", за да инсталирате програмата.

Стъпка 3

Щракнете двукратно върху инструмента за ремонт на MP3, за да отворите програмата. Придвижете се до папката с аудио файла, който искате да поправите.

Стъпка 4

Поставете чек в полето отляво на файла, който искате да поправите.

Стъпка 5

Кликнете върху бутона "Ремонт" и изчакайте поправянето на файла.

MpTrim

Стъпка 1

Кликнете върху връзката по-долу, за да изтеглите mpTrim. Запишете ZIP файла на вашия работен плот.

Стъпка 2

Щракнете двукратно върху файла Zip, за да видите съдържанието му. Щракнете двукратно върху файла "mpTrim.exe", за да отворите програмата.

Стъпка 3

Кликнете върху падащото меню "Файл" и изберете "Отваряне". Прегледайте аудиофайла, който искате да поправите.

Стъпка 4

Кликнете върху падащото меню "Файл" и изберете "Запазване като." Въведете име за файла и кликнете върху "Запазване".