Как да рестартирам PLC

Как да нулирате PLC.

Стъпка 1

Извадете задната пластина на PLC, която скрива батериите. Извадете батериите от PLC и затворете задната пластина. А PLC има големи кондензатори, които са в състояние да съхраняват електричество в продължение на много часове, дори след като батериите са отстранени. Ако свържете незабавно батериите в PLC, то няма да бъде нулирано. Дръжте PLC без батериите от 14 до 16 часа.

Стъпка 2

Поставете батериите отново в PLC и го включете. Ако вътрешните кондензатори са били напълно разредени, PLC ще се върне към фабричните настройки.

Стъпка 3

Ако PLC не е бил възстановен след 16 часа без тях, отново извадете батериите. Съхранявайте PLC без батерии за най-малко 10 или 12 часа. Носете дебели гумени ръкавици и обувки с гумени подметки. Отваря задния капак на PLC, който излага вътрешността на хардуера.

Стъпка 4

Намерете големите кондензатори на платката вътре в тялото на PLC. Вземете електрически кабел и късо съединение на двата крака на всеки кондензатор, за да ги освободите напълно. Поставете батериите и включете PLC. PLC трябва да е възстановен до фабричните настройки.