Как да рестартирате AT & T Pantech

Как да рестартирате AT & T Pantech.

Стъпка 1

Натиснете бутона "Вкл.", За да включите телефона. Ако телефонът ви не се рестартира, извадете капака на батерията от устройството. Трябва да видите батерията в отделението.

Стъпка 2

Натиснете долната част на батерията нагоре, за да я извадите от отделението. Изчакайте няколко минути и поставете отново батерията на мястото си. Сменете капака на него и включете телефона.

Стъпка 3

Докоснете "Меню" и след това "Настройки", за да покажете настройките на телефона, ако искате да извършите "Master Reset". Master Reset рестартира телефона и възстановява фабричните настройки по подразбиране.

Стъпка 4

Слезте в списъка с конфигурации. Докоснете "Рестартиране" и след това "Master Reset" и "Yes", за да отворите тази функция. На някои телефони Pantech трябва да изберете "Start", след това "All Programs", "More", "Settings", "Security" и накрая "Master Clean".

Стъпка 5

Въведете паролата си Pantech и след това изберете "Master Reset" или "Master Clean" в зависимост от използвания от вас телефон Pantech. Когато бъдете подканени, докоснете "Да", за да потвърдите. Вашият Pantech ще се рестартира и ще възстанови фабричните настройки по подразбиране. След като паролата завърши, тя ще бъде "1234".