Как да рестартирате маршрутизатор WRT54GS

Cisco е компанията-майка на маршрутизатора Broadband Wireless Broadband Linksys WRT54GS.

Стъпка 1

Завъртете рутера така, че задният панел да сочи към вас. Намерете бутона "Възстановяване", намиращ се отляво на задния панел, вляво от порта "Интернет".

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутона "Reset" за поне пет секунди.

Стъпка 3

Освободете бутона. Изчакайте рестартирането на маршрутизатора. Процесът ще приключи, когато повечето светлини престанат да мигат.