Как да рестартирате второ поколение iPod nano

Рестартирайте iPod

Свържете IPod към компютъра с USB кабела и проверете дали той се зарежда. Изчакайте зареждането на iPod nano.

Изключете iPod nano, след като бъде напълно зареден.

Едновременно натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане (ако е приложимо), докато iPod не се изключи. Спрете натискането, когато това се случи.

Натиснете и задръжте бутона още веднъж, докато iPod се включи.

Нулирайте iPod

Преместете ключа за заключване в горната част на iPodя надясно. Преместете бутона обратно до първоначалното му положение.

Поставете пръст върху бутоните "Меню" и "Централен".

Натиснете и задръжте двата бутона едновременно, докато се появи логото на Apple.