Как да рестартирате iPod Nano 8G

Научете как да рестартирате вашия iPod Nano 8G.

Стъпка 1

Проверете вашия iPod Nano 8G, за да видите дали наистина е заключен. Ако вашият iPod не е заключен (в позиция "Hold"), опитването да извършите нормални операции без да получите отговор е индикатор, че вашият iPod ще трябва да бъде рестартиран, за да работи отново.

Стъпка 2

Активирайте и деактивирайте превключвателя "Hold" с бързо и плавно движение.

Стъпка 3

Натиснете централно бутона (Избор) здраво, докато натискате бутона "Меню" на колелото на вашия iPod Nano 8G, докато на екрана не се появи логото на Apple. Това може да отнеме между 6 и 10 секунди.

Стъпка 4

Виждането на логото на Apple показва, че рестартирането е успешно. IPod Nano 8G сега трябва да работи и да може да се възпроизвежда, да се зарежда или да се вижда в iTunes.

Стъпка 5

Изпробвайте отново предишните стъпки, ако iPod още е заключен. Свържете вашия iPod със захранващ адаптер, свързан към жак, ако не виждате логото на Apple.