Как бързо да подобрите цифровите телевизионни сигнали

Стъпка 1

Проверете връзките, особено ако използвате кутия за конверсия. Инструкциите включват диаграми на какъв кабел върви в каква връзка. Уверете се, че кутията съвпада с изображението. Изключете кутията и използвайте пръстите си, за да проверите дали всяка връзка е твърда. Светете отново кутията.

Стъпка 2

Проверете дали антената е правилно свързана с кутията за преобразуване на цифровия сигнал. Напълно разширете антената и позицията, за да издърпате различните станции или да подсилите сигнала си. Уверете се, че антената е свързана правилно към кутията. Можете също така да видите кабела, който минава от кутията за преобразуване до телевизора. Уверете се, че тази връзка е настроена.

Стъпка 3

Проверете отново всички телевизионни канали. След цифровия преход много станции променят честотата или местоположението си.

Стъпка 4

Надстройте до нова антена или купете покривна антена, за да получите слаби сигнали. Преобразуването в цифров вид изисква антена, която приема както UHF, така и VHF. Ако използвате старата антена за заешки уши, добавете телена мрежа, за да подобрите антената и да получите UHF сигнала.