Как да нулирате Nuvi 205W GPS

Стъпка 1

Изключете Garmin Nuvi 205W, като плъзнете превключвателя за запалване наляво.

Стъпка 2

Включете устройството, като плъзнете ключа за запалването обратно в положение "Включено".

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона "Reset", разположен в долния ляв ъгъл на Garmin Nuvi за 7 до 15 секунди, за да го рестартирате.