Как да конфигурирате кабела на телевизор Emerson

Не се разочаровайте и изхвърлете телевизора си.

Стъпка 1

Определете дали получавате кабел с висока разделителна способност или телевизор със стандартно определение. Ако използвате HD приемник, трябва да използвате HDMI кабел, за да свържете телевизора с кабела. Ако обаче използвате приемник със стандартно определение, трябва да използвате RCA кабели.

Стъпка 2

Свържете HDMI кабела към HDMI порта на HD кабелния приемник. Ако използвате SD приемник, включете RCA кабелите в "Video Out" на задния панел на приемника.

Стъпка 3

Свържете другия край на HDMI кабела към HDMI порта на телевизора на Emerson. Ако използвате RCA кабели, свържете трите кабела към порта на "видео" телевизора. Уверете се, че цветовете на RCA кабелите съвпадат с цветовете на портовете.

Стъпка 4

Включете телевизора и кабелната кутия. Натиснете бутона "Input" и изберете "HDMI" или "Video" като настройка на входа в зависимост от използваната кабелна връзка.