Как да нулирате тунера на Direct TV HDTV Samsung

Рестартирането на Direct TV тунер може да реши много малки проблеми.

Стъпка 1

Уверете се, че приемникът на Samsung HDTV DirecTV е включен.

Стъпка 2

Изключете приемника на Samsung от контакта. Всички светлини отпред на приемника трябва да бъдат изключени.

Стъпка 3

Изчакайте 15 секунди

Стъпка 4

Свържете кабела на приемника Samsung DirecTV към контакта.

Стъпка 5

Изчакайте няколко секунди, докато приемникът се включи и след това продължи да гледа нормално.