Как да нулирате модела на Motorola SB5101

Стъпка 1

Намерете бутона "Нулиране" на гърба на вашия Motorola SB5101. Това е в малка дупка с думата "Рестартирай" върху нея.

Стъпка 2

Поставете писалка или закачалка в отвора и натиснете няколкократно бутона "Reset".

Стъпка 3

Освободете бутона за нулиране и наблюдавайте светлините на предния панел. След няколко минути ще светнат индикаторите "Включено", "Получаване", "Изпращане" и "Онлайн". Индикаторът "Activity / PC" ще мига, когато модемът започне да прехвърля данни.