Как да препечатате последния отпечатан файл

Намерете файла

Първото нещо, което трябва да направите, е да намерите файла, за да определите дали той все още може да бъде отпечатан. В принтера натиснете "Меню", за да намерите запазените файлове. Натиснете клавиша "Select". Ще се покаже списък на всички потребители, които имат задания в списъка на чакащите или вече са отпечатани и се съхраняват в паметта на устройството. Натиснете отново "Menu", докато намерите файла, който искате да препечатате отново.

Изберете функцията

Изберете от списъка с опции какво искате да направите с документа. Натиснете отново "Menu", докато конкретното действие се появи на втория ред на зрителя. Натиснете "Select" и изберете "Print file" и броя на необходимите ви копия. Повторете тази операция, за да изберете повече задания, като ги добавите към опашката за печат. Натиснете "Enter", за да ги отпечатате.

Документ, шифрован с парола

На някои задания за печат се дава код за тяхната защита и поверителност. Ако този, който ви е необходим, се появява в списъка като "Поверително", принтерът ще ви помоли да въведете правилния ПИН номер, преди да продължите да го отпечатвате.