Как да деактивирате идентификацията на обаждащия се с глас в Samsung Rogue

Как да деактивирате идентификацията на обаждащия се с глас в Samsung Rogue.

Стъпка 1

Докоснете иконата "Меню" в долния десен ъгъл на екрана, за да отворите главното меню. Иконата "Меню" има четири лилави квадрата.

Стъпка 2

Докоснете "Настройки и инструменти", "Настройки на звука" и след това "Звуци за повикване" от главното меню.

Стъпка 3

Натиснете "Сигнал за повикване" в менюто "Звънене Звънене", за да отворите прозорец с опции за входящи повиквания.

Стъпка 4

Докоснете "Само за звънене", за да деактивирате идентификационния номер на гласовия абонат и да чуете тона на звънене, когато получите обаждане на вашия Samsung Rogue.